Tot het bittere eind

Voor de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde NVVE maakte Nan in januari 2014 deze nieuwe film over vrijwillige levenseinde als je je leven voltooid acht. Een dubbelportret van Puck Coenen (87) en Pieter Jiskoot (93), die daarover allebei een uitgesproken mening hebben.

Deze documentaire over ‘voltooid leven’ wordt vertoond bij ledenbijeenkomsten van de NVVE.